Schooltijden

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model  (vijf identieke schooldagen zonder vrije middag).

Alle groepen gaan van maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 14.15 uur naar school.

De voor- en naschoolse opvang wordt gedaan door Wasko Kinderopvang.