Openbaar onderwijs

Er zijn wel 10 redenen om voor ons openbaar onderwijs te kiezen

  1. Je bent welkom en veilig;
  2. Je kiest voor kwalitatief goed en toekomstgericht onderwijs;
  3. Je kiest voor gelijke kansen voor alle kinderen;
  4. Het is fijn om jezelf te kunnen zijn;
  5. Kinderen maken kennis met de natuur en de wereld om ons heen;
  6. Kinderen leren respectvol te kijken en te luisteren naar anderen;
  7. Kinderen leren kritisch na te denken en een eigen mening te vormen;
  8. Kinderen leren om verbinding te zoeken en het gesprek aan te gaan;
  9. Kinderen leren om samen te werken, te delen en voor elkaar op te komen;
  10. Kinderen leren om te wíllen bijdragen aan een democratische samenleving waarin iedereen meetelt.

Iedereen is welkom