Ouderraad

De schooltijd van alle leerlingen nóg leuker maken

De ouderraad (OR) is een vereniging, die bestaat uit maximaal 8 ouders en/of verzorgers van leerlingen van De Knotwilg. De OR organiseert in samenspraak met het team van De Knotwilg diverse activiteiten voor de kinderen gedurende het schooljaar. Dit gaat om leuke activiteiten, vaak gekoppeld aan feestdagen en/of landelijke evenementen zoals het Sinterklaasfeest, het Kerstdiner en de Kinderboekenweek. Alles wat de OR doet, is erop gericht de schooltijd van elke leerling op De Knotwilg nog leuker te maken. Dit betekent dat de ouderbijdrage die je voor je kind(eren) betaalt ook echt bij de leerlingen terechtkomt.

Wil je ook aanhaken bij de ouderraad? Geef het aan bij de leerkracht van je kind of mail naar directieknotwilg@o2a5.nl