Bestuur

Obs De Knotwilg valt onder het bestuur van O2A5, de stichting voor openbaar primair onderwijs in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en West Betuwe. O2A5 biedt op 25 scholen openbaar en algemeen bijzonder basisonderwijs aan. De scholen zijn geografisch verdeeld over vijf clusters met een eigen clusterdirectie. Iedere school heeft een eigen identiteit en werkt vanuit het strategisch beleid van O2A5. De Knotwilg hoort bij cluster Molenwaard in de gemeente Molenlanden. 

Op de website van O2A5 lees je meer over waar O2A5 voor staat en maak je kennis met onze missie: samen gaan wij stevig de toekomst tegemoet!