Ons onderwijs

Onze school is de oefenplek voor later

De Knotwilg is de school waar ieder kind een plek vindt om samen te leren en te leven. We vinden het belangrijk dat we allemaal goed met elkaar omgaan. Iedereen mag zelf ontdekken wat hij/zij allemaal goed kan, want iedereen is uniek en heeft zijn of haar eigen bijzondere talenten. Leerlingen mogen in hun eigen tempo leren, en met extra hulp als dat nodig is, zo dicht mogelijk bij huis. Dat doen we natuurlijk niet alleen, we werken nauw samen met ouder(s)/verzorger(s) en zorgpartners. Onze school is voor alle kinderen een oefenplek.

Onder de basisvakken verstaan we rekenen, taal en lezen. Deze vakken vormen de basis voor het leerproces van kinderen. Rekenen helpt kinderen essentiële wiskundige vaardigheden te ontwikkelen, terwijl taal en lezen hen in staat stellen effectief te communiceren en te begrijpen wat ze lezen. Lezen heeft dan ook een centrale plek in ons lesprogramma. Samen leggen deze basisvakken de basis voor een breder begrip en de ontwikkeling van kritische denkvaardigheden, waardoor leerlingen klaar zijn om verder te groeien en te leren in andere domeinen.

We vinden het belangrijk dat leerlingen inzicht krijgen in waar hun krachten en kwaliteiten liggen. Als je dat herkent, weet je ook waar je hulp bij nodig hebt, wat je leuk vindt en je durft duidelijk aan te geven wat je niet prettig vindt (je weerbaarheid).
Als je weet wie je zelf bent, dan kun je je ook beter inleven in anderen. Wij passen de ‘Move a-Head methode’ toe, waarbij judo wordt gebruikt om kinderen mentaal en sociaal sterker te maken.