Medezeggenschap

Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad het bestuur en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de WMS vastgelegd.

Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad.

Het bevoegd gezag stelt een medezeggenschapsreglement op. Hierin staat de wijze waarop verkiezingen gehouden worden.

De MR vergaderingen zijn openbaar en je bent van harte welkom om eens een vergadering bij te wonen.

Meer informatie of een vergadering bijwonen?
Voor meer informatie kunt u mailen: MRKnotwilg@o2a5.nl